TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
31/05/2020  


Fujitsu?dan 160 GB?lik ?dikey kay?t?

Sabit disk alan?nda yeni bir teknoloji olan dikey kay?t yöntemi sektörde giderek yayg?nla??yor. Dikey kay?t yöntemini 2002?de ilk deneyen firmalardan Fujitsu, MHW2 BH ad?n? verdi?i seride 80 ve 160 GB?lik iki dikey kay?t yapan sabit disk ç?kar?yor. Dikey kay?t tekni?inde, bilgiler, diskteki manyetik alanlar?n dikey olarak ?ekillendirilmesiyle depolan?yor. Bu sektörde di?er büyük firmalar Toshiba ve Hitachi?nin de 160 GB?lik dikey kay?t yapan sabit diskleri bulunuyor. Hitachi gelecek y?l 230GB?lik dikey kay?t sabit disk ç?karaca??n? aç?klam??t?.NTV
Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var