TR9.Net  Teknoloji Haberleri  Güncel Konular  Komik Fıkralar  Tarihten Ders
01/10/2020  


Arkada?l?k ve Dostluk Hakk?nda Güzel Sözler

Kar?ncaya sormu?lar :
- Nereye gidiyorsun?
- Dostuma, demi?.
- Bu bacaklarla zor, demi?ler.
- Olsun, varamasam da yolunda ölürüm, demi?..
Yolunda ölünecek dostlara...


Fark?nda olmayabilirsiniz ama %100 do?ru:

1. Bu dünyada u?runda ölebilece?in en az iki ki?i vard?r.
2. En az?ndan 15 ki?i öyle ya da böyle seni seviyordur.
3. Herhangi birinin senden nefret edebilmesinin tek sebebi, asl?nda sadece senin gibi olmak istemesidir.
4. Senden gelecek bir gülümseme baz?lar?na mutluluk getirebilir, o senden ho?lanmasa bile.
5. Her gece, birisi uykuya dalmadan önce seni dü?ünüyor.
6. Birisi için dünyalara bedelsin.
7. Çok özel ve teksin.
8. Varl???n? bile bilmedi?in biri seni seviyor.
9. Hayat?ndaki en büyük hatay? yapt???n zamanda bile, ondan hay?rl? bir?ey ç?kar.
10. Ne zaman dünya sana s?rt?n? dönmü? gibi hissedersen, dön ve bir daha bak.
11. Her zaman ald???n iltifatlar? hat?rla. Kaba sözlerin hepsini unut.

?yi arkada?lar y?ld?zlar gibidir, onlar? her zaman göremeyebilirsin ama orada olduklar?n? bilirsin.

Bir dosttan tek bir gül ve güzel bir sözü ben onunlayken almay?,
öldükten sonraki bir kamyon dolusu çiçe?e tercih ederim.

Copyright © 1997 - 2007 TR9.NET
Sitede 0 Ziyaretci Var